Close

Výkon striedavého prúdu

Horváthová V obvode striedavého prúdu s odporom nevzniká fázový posun medzi prúdom a napätím. Vypočítajte činný výkon striedavého prúdu, ktorý je zapojený na zdroj striedavého prúdu (U = 220V, f = 50Hz, cos φ = 8), ak v obvode je zapojený spotrebič, . Preskočiť na Výkon striedavého prúdu – Pre neustále sa meniacu okamžitú hodnotu striedavého prúdu a napätia sa mení aj elektrický výkon. Vyjadrime teraz stredný výkon striedavého elektrického prúdu ako strednú . Perióda T je čas, kedy striedavý prúd prejde všetkými hodnotami. Zdanlivý výkon vypočítame z nameraných hodnôt prúdu a napätia.

V obvode s jednosmerným prúdom sa za jednotku času. Obvod striedavého prúdu s RLC v sérii. Pre stredný výkon v obvode striedavého prúdu platí: Ak použijeme.

Na meranie výkonu v jednosmernom obvode použijeme jednosmerný W- meter, alebo postačuje len . Elektrický výkon v obvode striedavého prúdu. Výkon v obvode striedavého prúdu s odporom sa rovná výkonu jednosmerného prúdu (Uef=U, Ief=I). Meranie výkonu striedavého prúdu a účinníka.

DátuVypracoval: Prevzal: Meranie výkonu striedavého prúdu a účinníka. Ak sa niekto rozumie tejto téme prosím poraďte. Preklad „výkon striedavého prúdu“ zo slovenčiny do angličtiny v prekladovom online slovníku. Najrelevantnejšie výsledky prekladu „výkon striedavého prúdu“ . Striedavý prúd v elektrickom obvode opisuje rovnica i = 5. Určite činný, zdanlivý a jalový výkon striedavého prúdu.

V ustálenom stave je činný výkon striedavého prúdu PAC=IefUef tečúceho cez rezistor R mierou energie, ktorá sa prevádza na teplo. Výkon striedavého prúdu v obvode s odporom.