Close

Vodné elektrárne na váhu

V pamätiPrečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh je našou najväčšou prečerpávacou vodnou elektrárňou a svojim inštalovaným výkonom aj najväčšou vodnou . Bešeňová a rieka putuje k Ružomberku, . Vodná_elektráreňV pamätiPodobnéBežná vodná elektráreň sa skladá z priehradnej hrádze alebo stavidla, ktoré.

Zoznam vodných elektrární v Slovenskej republike. GWh a Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh (7MW), ktorá slúži na . Na Váhu stavajú ďalšiu vodnú elektráreň. Bude len šesťsto metrov od existujúcej vodnej elektrárne, neďaleko nového cestného .

Odvádza energeticky využitú vodu z vodnej elektrárne a vodu z plavebnej komory. Zahŕňajú vodné diela na Dunaji a na Váhu. Toto je mapa, na ktorej si môžete pozrieť niektoré vodné elektrárne na Slovensku. Mapa malých vodných elektrární na Slovensku.

Prečerpávacie VE v MW: Čierny Váh 73 Liptovská Mara 9 Dobšiná 2Ružín 60). Podiel vodných elektrární na ročnej výrobe elektrickej .