Close

Vodné elektrárne prezentácia

Vodná elektráreň je výrobňa elektrickej energie. Najväčšia vodná elektráreň na svete Tri rokliny v Číne. Bežná vodná elektráreň sa skladá z priehradnej hrádze alebo stavidla, ktoré zadržuje vodu a strojovne s turbínami a generátormi na výrobu elektrickej energie.

Vodná elektráreň- Žáková, Sroková IX. A triedy s počtom zúčastnili exkurzie k výrobcovi elektrickej energie – Malá vodná elektráreň Podlužany. Predstavuje technologický celok, premieňajúci.

Katedra výkonových elektrotechnických systémov.

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica. Vo svete pracuje v súčasnosti v atómových elektrárňach 4energetických reaktorov.

Prezentácia neobsahovala všetky sektorové zamerania, ale bola orientovaná hlavne na energetiku: vodné elektrárne, solárne, veterné, . Vodnú elektráreň, ktorej prevádzka je založená na určitom spôsobe akumulácie vodnej masy, a teda kinetickej a potenciálnej energie vody, nazývame . Flash prezentácia veternej elektrárne. Hluk: Hluk, ktorý vytvárajú veterné turbíny, vzniká ako dôsledok turbulencie vzduchu pri prechode vrcholu listu rotora . V októbri 20uplynie dvadsať rokov od spustenia prvého hydroagregátu vodnej elektrárne Gabčíkovo do prevádzky. Výroba a rozvod elektrickej energie, Elektrárne, Tepelné elektrárne, Vodné elektrárne.

Elektráreň je technické zariadenie a prípadne i komplex stavieb . Pracoviská VUJE: Trnava; Bratislava; Križovany; Mochovce; . Ukážeme vám vám ako fungujú jadrové, tepelné, vodné či veterné elektrárne. V tlakovej nádobe reaktora sa nachádza . Prílivová elektráreň je vodná elektráreň, ktorá pre roztočenie turbín využíva periodického opakovania prílivu a odlivu mora a tým vlastne . Prvé práce súvisiace s výstavbou malej vodnej elektrárne sa začali 19. Výzvu na ich odstúpenie plánujú prezentovať aj na rokovaní .