Close

Tepelny odpor norma

Nová norma (STN 730540-2:2013) sa vzťahuje na projektovú. Tepelný odpor si takto určíme pre steny, strechy, podlahy a pod. Norma nám potom stanovuje, aký odpor musí mať konštrukcia minimálne, .

Vyznáte sa v norme tepelnej ochrany budov? Norma uvádza minimálne hodnoty tepelného odporu, ktoré musia spĺňať vonkajšie konštrukcie . Revidovaná tepelnotechnická norma STN 0540-2: 20platná od. Základné požiadavky normy STN 0540-2: 20Tepelná ochrana.

STN 0540-Tepelná ochrana budov. Tepelno technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelný odpor R je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje tepelnoizolačné. Norma stanovuje požiadavky na zabezpečenie kvalitného životného . Záleží na konštrukcii šikmej strechy, ale rovnako aj na kvalite materiálu. Nová norma určuje hodnotu požadovaného tepelného odporu R=9.

Informácie ohľadom odporúčanej hrúbky zateplenia a tepelného odporu vám uľahčia. Jednou z najefektívnejších ciest je používanie tepelných izolácií.