Close

Tepelnotechnická norma 2015

Revidovaná tepelnotechnická norma STN 0540-2: 20platná od 1. Na nové budovy postavené po roku 20platia odporúčané. Na nové budovy postavené po roku 20budú platiť odporúčané.

Nová Tepelnotechnická norma STN 0540-2:20- projekt a kolaudácia. Fórum Kúrenie, vetranie a klimatizácia. Na nové budovy postavené po roku 20budú platiť odporúčané hodnoty pre . Na nové budovy postavené po roku 20(od .2016) budú platiť .

Nová norma STN 7305hovorí o hrúbke zateplenia domov. Výška príspevku pri zateplení podľa novej normy platnej do 31.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelnotechnická norma STN 0540-2:201 podľa ktorej od 1. STN 0540–Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Norma stanovuje požiadavky na zabezpečenie kvalitného. STN 0540-2: 20Tepelná ochrana – Tepelnotechnické. Bývanie bez plesní; Výpočet tepelného odporu a . Norma nám potom stanovuje, aký odpor musí mať konštrukcia minimálne, alebo.

Tepelnotechnické vlastnosti – Lambdu (λ) najpoužívanejších . Kritérium minimálnych tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií. BÝVANIE S PERSPEKTÍVOU NOVÉ TEPELNOTECHNICKÉ POŽIADAVKY NA. Na nové budovy postavené po roku 20platia odporúčané hodnoty .