Close

Prestup tepla

Prestup tepla je fyzikálny jav, pri ktorom dochádza na rozhraní dvoch látok s rôznou teplotou k preneseniu tepla z jednej látky do druhej. Význam súčiniteľa prestupu tepla U sme si popísali v článku Súčiniteľ prestupu tepla. V tomto príspevku ukážeme, ako sa .

Prestup tepltr, prridenim sa vidy kombinuje s prestupom tepla vedenim. Pripravili sme pre Vás tabuľku súčiniteľov tepelnej vodivosti podľa. Výpočet prestupu tepla viacvrstvovou konštrukciou si môžete spraviť tu. Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje určit tepelný odpor a. Výpočet prestupu tepla viacvrstvovou konštrukciou na TZB-info bol doplnený o nové katalógy výrobcov.

Už teraz je pri modelovaní akejkoľvek . Tepelný odpor R je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Je priamo závislá na hrúbke konštrukcie a λ . R alebo inak tepelný odpor je schopnosť materiálu zadržať teplo. U alebo inak súčiniteľ prechodu tepla je vlastne prevrátenou hodnotou. Súčiniteľ prestupu tepla Uw sa vzťahuje k celému oknu.

Táto hodnota je ovplyvňovaná hodnotami U pre zasklenie – Ug a rám – Uf.