Close

Tepelný odpor materiálov

Tabuľka súčiniteľov tepelnej vodivosti materiálov. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 030. Základné rozlíšenie izolačných materiálov je na tepelné izolácie a hydroizolácie.

Najvýznamnejšie, a tiež neobvyklé je,že tepelný odpor tejto izolácie takmer . Tepelný odpor materiálu je schopnosť materiálu zadržať teplo. Je závislý na hrúbke materiálu a tepelnej vodivosti. Tepelný odpor udáva mieru odporu proti prenikaniu tepla.

R alebo inak tepelný odpor je schopnosť materiálu zadržať teplo. U alebo inak súčiniteľ prechodu tepla je vlastne prevrátenou hodnotou. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú charakterizované.

Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti sa uvádzajú osobitne pre materiály . Sestavte si vlastní obvodovou stěnu ze známých zdicích materiálů a tepelných izolací a sami si u ní spočítejte součinitel prostupu tepla a tepelný odpor.

Tepelný odpor R udává, jaké množství tepla prochází jedním čtverečním metrem konstrukce určité tloušťky a z daného materiálu v každé . Tepelno-izolačná vlastnosť materiálov je tepelná vodivosť, značka ? Veľkosť tepelného odporu závisí od hrúbky konštrukcie d a jej . Tepelný odpor vyjadruje odpor m² konštrukcie pri prestupe tepelnej energie pri. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ vyjadruje vlastnosť materiálu viesť teplo. Tepelný odpor udává míru odporu proti pronikání tepla. Předností minerální izolace také nízký difúzní odpor, izolace je propustná pro.

Je to fyzikálna vlastnosť, ktorá znázorňuje schopnosť materiálu viesť teplo.