Close

Oznámenie o stavebných úpravách v byte vzor

Oznam o rekonštrukcii bytu – vzor 1. Informácie o nahlásení stavebných úprav a udržiavacích prác. K ohláseniu stavebných úprav sú potrebné najmä doklady o vlastníctve a súhlasy spoluvlastníkov.

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzor, preto pre bližšiu špecifikáciu je . Kedy potrebujete stavebné povolenie a kedy Vám stačí ohlásenie stavebných úprav ? Prikladáme Vám vzory žiadostí aj s prílohami, ktoré musíte predložiť . Kamarati radia aby sme vyvesili oznam na nastenku.

Kedze som vyuzila vase rady, rovno sem kopirujem nas oznam – ako vzor. Vzory tlačív sú súčasťou tejto smernice. Medzi nimi aj oznámenie o stavebných úpravách bytu. Pokiaľ robíte v byte len stierky stačí keď na výťah alebo na viditeľné miesto oznámite . Možno však nie všetci vlastníci bytov poznali aj právne podmienky stavebných úprav v byte a často ich robili bez komunikácie so správcom . Mýlia sa a riskujú zbytočnú pokutu od stavebného úradu.

Bonus zadarmo: Stiahnite si vzor oznamu o rekonštrukcii bytu, v ktorom len zmeníte vaše údaje. Povinnosť oznámiť susedom že vo Vašom byte bude prebiehať rekonštrukcia zákon. Preto je vhodné ostatným obyvateľom bytového domu oznámiť .