Close

Ohlásenie stavebných úprav košice

Informácie o nahlásení stavebných úprav a udržiavacích prác. K ohláseniu stavebných úprav sú potrebné najmä doklady o vlastníctve a súhlasy spoluvlastníkov. Právomoci Krajských stavebných úradov prevzali Okresné úrady a ich.

Koncepciou rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky . Ohlásenie stavebných úprav podľa § ods. Košice – (Staré mesto, Zápa Juh, Východ). Manuál pre vyplnenie a predloženie žiadosti na ohlásenie stavebných úprav.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve, musia sa uviesť všetci spoluvlastníci. Typ dokumentu, Náhľa Stiahnuť, Určené pre.

Bohužiaľ, skúsenosti sú také, že tieto posledne menované úpravy sú. V Košiciach máme štyri pracoviská stavebného úradu: Košice-Staré Mesto,. Na zasklenie balkóna je potrebné: – ohlásenie stavebnému úradu, ktorý . Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obci. Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác. Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci.

VEC: Ohlásenie stavebných úprav podľa § zák. Druh, účel a rozsah ohlasovaných úprav : IV. V Košiciach, dňa: Podpis stavebníka: . Vec : Ohlásenie stavebných úprav podľa § zák.

Košice, že proti stavebným úpravám nemá námietky. Ohlasovanie stavebných úprav a drobných stavieb: vybavuje Stavebný.