Close

Odmena konateľa odvody 2016

Odvody sro 20záležia od toho, či ide o odvody konateľa, alebo je odmena konateľa v takej forme, že odvody sa berú ako odvody súkromnej . Pozrite sa, aké odvody platí konateľ s. Na pravidelnú odmenu konateľa sa vzťahujú odvody v tejto výške.

Ak však bol zisk firmy vytvorený v roku 20a podiel na zisku vyplatený v . V pamätiKonateľ má pri výkone svojej funkcie nárok na odmenu za výkon funkcie. Podiel na zisku vyplatený za rok 20sa nepovažuje za príjem zo závislej činnosti. Avšak akákoľvek odmena konateľa sa považuje za príjem a zákon o.

Odvody sa platia z vymeriavacieho základu, pričom na rok 20je . Konateľ si v takomto prípade nevypláca mzdu ani odmenu za výkon funkcie,. Takže v oblasti daní a odvodov sú identické. Ak nemá konateľ príjem (odmenu ani mzdu), nemá nárok na stravné pri pracovných cestách.

Príjem za prácu konateľa sa považuje za príjem zo závislej činnosti podľa § ods. Odmena konateľa je považovaná za príjem so závislej činnosti a je zdaňovaná. Konateľ, ktorý nedostáva odmenu za výkon funkcie konateľa: – do Sociálnej poisťovne neplatí,.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov a tiež z pohľadu odvodov vystupuje spoločník ako. Okrem dohodnutej odmeny za výkon funkcie môže konateľ dostávať iné .

Zmluva o výkone funkcie konateľa: čo musíte a čo vám odpadá. Odvody pritom platia len z reálnej výšky odmeny. V roku 20pôjde o sumu 6eura mesačne.

Aké odvody platí konateľ, ktorý nie je zamestnancom spoločnosti? Keďže konateľ nemá so spoločnosťou uzavretú pracovnú zmluvu a nemá nárok na odmenu za výkon svojej funkcie, neplatí odvody do . Odvody konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným II. Ak za svoje aktivity nedostáva finančnú odmenu, nemusí hradiť odvody do Sociálnej poisťovne. Zmeny v paušálnych výdavkoch 2017september 2 2016In .