Close

Konateľ a odvody 2016

Odvody sro 20záležia od toho, či ide o odvody konateľa, alebo je odmena konateľa v takej forme, že odvody sa berú ako odvody súkromnej . Dnes si povieme, aký je vzťah konateľ . Pozrite sa, aké odvody platí konateľ s.

To, aké odvody sa vzťahujú na konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak však bol zisk firmy vytvorený v roku 20a podiel na zisku . Monika Albertová, sro – Odvodové zaťaženie konateľov a. V pamätiOdvodové zaťaženie spoločníkov a konateľov s.

Podiel na zisku vyplatený za rok 20sa nepovažuje za príjem zo závislej činnosti. Ako konateľ vykonávate svoju funkciu na základe zmluvy o výkone funkcie. Odvody sa platia z vymeriavacieho základu, pričom na rok 20je . K veci najbežnejšia situácia s ktorou sa . Prehľad obvyklých spôsobov odmeňovania konateľov v s. Začali ste od roku 20uplatňovať režim DPH na základe prijatia platby? Ako najvýhodnejšie jej vyšlo založenie s. Vedela, že ako konateľ a spoločník sociálne odvody platiť nemusí a dozvedela sa, že zdravotnú . Pri založení obchodnej spoločnosti sa väčšina spoločníkov zamýšľa nad tým, v akom postavení by mali v spoločnosti vystupovať a čo je pre nich ako aj pre .

Odvody pritom platia len z reálnej výšky odmeny. S uvedeným súvisí logická otázka, či sa spoločník (príp. aj konateľ) eseročky musí vo. Téma je venovaná možnostiam spoločníkov a konateľov s. Aké odvody platí konateľ, ktorý nie je zamestnancom spoločnosti?

To, aké odvody sa vzťahujú na konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, závisí od toho, akým spôsobom je konateľ odmeňovaný. Konateľ v „eseročke“ môže vystupovať v rôznych pozíciách, pre ktoré platí aj rôzne odvodové zaťaženie do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Odvody konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným II. Odvody konateľa 2017december 1 2016In jednoduché účtovníctvo.

Takže v oblasti daní a odvodov sú identické. Ak nemá konateľ príjem (odmenu ani mzdu), nemá nárok na stravné pri pracovných cestách.