Close

Nova polhora priemyselny park

Nová Polhora bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Nová Polhora č. Areál bude súčasťou Logisticko – priemyselného parku Nová Polhora. Leží v v polovici vzdialenosti medzi jestvujúcimi diaľničnými križovatkami na D– Budimír . Medzi Košicami a Prešovom zrejme vyrastie nový logisticko-priemyselný park za 1mil. Postaviť ho v katastrálnom území obce Nová Polhora v okrese . Medzi Košicami a Prešovom má vzniknúť priemyselný park. Košická spoločnosť Nová Polhora Invest plánuje vybudovať park za približne 1miliónov eur, . Logisticko – priemyselný park Nová Polhora. Projekty budovania priemyselných zón vrátane . Podľa Emila Sekela zo spoločnosti Nová Polhora Invest by mal minimálne jeden.

Park zameraný na logistiku by tak mal vytvoriť prvé desiatky . WEBNOVINY) – Logisticko-priemyselný park Nová Polhora s rozlohou takmer hektárov má vyrásť pri diaľnici medzi . Pri obci je v skúšobnej prevádzke nový diaľničný privádzač a priemyselný park vo výstavbe. Predaj Výrobný objekt Nová Polhora ulica Nová Polhora, úžitková plocha. V blízkej dobe sa pripravuje výstavba logisticko-priemyselný park s priamym . Logisticko priemyselný areál Nová Polhora.

Logisticko-priemyselný park, pozostávajúci zo 7-mich stavieb – základná kostra . Logisticko-priemyselný park Nová Polhora – STAVBA S1:. Výstavba Logisticko–priemyselného parku Nová Polhora vyvolala preloţku. Obec Nová Polhora, ako príslušný správny orgán vykonávajúci štátnu správu. Logisticko-priemyselný park Nová Polhora – STAVBA S1: Komunikácie a siete TI. Logisticko-priemyselný park Nová Polhora –. Priľahlé územie má veľký potenciál pre rozvoj a ďalšie využitie (napr. priemyselný park, IBV, logistické parky a pod.) K rozvoju tohto územia má prispieť aj lepšie . Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Nová Polhora.

Logisticko – priemyselný park Nová Polhora“ vo vlastnom záujme a na svoje náklady zrealizovať v súlade s právoplatným . Nová Polhora – IG prieskum pre priemyselný park. Riešená VTL prípojka, RS50a STL- plynovod budú zabezpečovať zemným plynom nový Logisticko-priemyselný park. Priemyselný park Immopark Košice ponúkne v niekoľkých etapách viac ako 2tisíc metrov.

Väzby na logisticko –priemyselný park Nová Polhora, ktoré zahŕňajú predovšetkým komunikačné.