Close

Geotermálna elektráreň na slovensku

Na východe Slovenska sa plánuje s výstavbou prvej geotermálnej elektrárne. Ložiská v Košickej kotline sa už dávno ukázali byť najperspektívnejšou oblasťou . Osud niekoľko rokov plánovanej výstavby geotermálnej elektrárne v lokalite.

Potenciál geotermálnej energie na Slovensku predstavuje 6. Pre technologické limity a nedostatočné financovanie nemajú na Slovensku geotermálne elektrárne svoju tradíciu. V príprave je však pilotný a dlhodobo . Geotermálna elektráreň s maximálnym výkonom 5MW čerpá energiu na.

Investičné náklady na jeden watt sú až Slovenských korún. Po Slovenskom plynárenskom priemysle chce v lokalite postaviť geotermálnu elektráreň i košická spoločnosť Geocom Invest. Súkromný investor, ktorý plánuje elektráreň na východe Slovenska vybudovať, už má vypracovanú správu o hodnotení vplyvov na životné . V Trnovci nad Váhom by mala vzniknúť geotermálna elektráreň.

Na Slovensku zatiaľ neexistuje geotermálna elektráreň. Prvá geotermálna elektráreň na Slovensku. Spoločnosť Geocom Invest blízka podnikateľovi Jozefovi Brhelovi plánuje výstavbu MW . Výstavba elektrárne pri obci Ďurkov, ktorá podľa pôvodných zámerov.

Košíc, je jedna z najpriaznivejších geotermálnych zón na Slovensku.