Close

Elektráreň na biomasu

Biomasu možno premeniť na iné použiteľné látky ako napr. V pamätiSpôsob výroby elektrickej energie. Elektráreň na biomasu má hlavné časti také ako tepelná elektráreň, len zdrojom tepla na výrobu pary je spaľovanie biomasy.

Od roka 20Slovenské elektrárne vyrábajú elektrickú energiu spoluspaľovaním biomasy v elektrárni vo Vojanoch na východnom Slovensku a od roka 20v . Palivom v týchto elektrárňach je biomasa, resp. Biomasa predstavuje najväčší potenciál obnoviteľnej energie sveta i . V januári 20začala elektráreň na biomasu v Bardejove produkovať ekologickú elektrickú energiu.

Okrem toho zásobuje viac ako 0bardejovských . BIOENERGY TOPOĽČANY spustila elektráreň na biomasu. Cena tepla sa v Topoľčanoch v 20na rozdiel od iných miest nezvýši, od januára . Belgická energetická spoločnosť Bee má v pláne postaviť jednu z najväčších elektrární na biomasu v Európe a rozhodla sa poveriť práve . Biomasa je vo svete i na Slovensku považovaná za najväčší potenciál obnoviteľnej energie. Naša spoločnosť aktuálne stavia elektráreň na Biomasu v Hnúšti.

V areáli bývalej mostárne v Brezne plánuje bratislavská firma Clean Eternal Energy postaviť elektráreň na biomasu.