Close

Drobná stavba

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu . Drobné stavby sú podľa stavebného zákona charakterizované ako stavby(záhradné chatky, záhradné domčeky), ktoré plnia len doplnkovú funkciu k hlavnej . Informácie o nahlásení drobnej stavby.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, a ktoré nemôžu ovplyvniť životné prostredie. Na tento domcek ma papier o oznameni drobnej stavby, proti ktoremu nema obec namietky. Domcek vsak nie je zapisany na katastri a teda na . Jednou z možností ako si povoliť stavbu je ohlásiť ju stavebnému úradu ako drobnú stavbu.

Na to, aby sme sa zorientovali v tom, aké stavby a . Všimol som si na tomto fóre jednu dosť často sa opakujúcu chybnú radu. Veľa poraďákov tu dosť často ľudom radí, že na drobnú stavbu . Dobrý večer prajem, mal by som dotaz, prípadne vysvetlenie ohľadom ohlasovacej povinnosti drobnej stavby. Drobná stavba – garáž do m- Úrady a povole.

Je potrebné stavebné povolenie na drevený prístreš. Drobné stavby plnia vzhľadom k hlavnej stavbe len doplnkovú funkciu a predpokladá sa tak, že svojim využívaním a účelom nebudú mať .