Close

Drobná stavba podľa stavebného zákona

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Pojem jednoduché stavby je podľa stavebného zákona niečo iné . Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú.

Drobné stavby sú podľa stavebného zákona charakterizované ako stavby(záhradné chatky, záhradné domčeky), ktoré plnia len doplnkovú funkciu k hlavnej . Na tento domcek ma papier o oznameni drobnej stavby, proti ktoremu nema obec namietky. Domcek vsak nie je zapisany na katastri a teda na . Ohlásenie drobnej stavby – vysvetlenie a nadväznosti v zákonoch.

Ako prvé by sme si asi mali povedať, kedy stavebný zákon dovoľuje stavbu . STRUČNÉ INFORMÁCIE ZO STAVEBNÉHO ZÁKONA,. STAVEBNÉHO PORIADKU A VYHLÁŠOK S NIMI SÚVISIACIMI. Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce . Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, a ktoré.

Ohlásenie drobnej stavby sa podáva na príslušnom stavebnom úrade. Zb rozlišuje tri druhy stavieb (drobné stavby, jednoduché stavby a všeobecné stavby) a podľa tohto delenia predpisuje typ . Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác.