Close

Asynchrónne stroje

Asynchrónny stroj je druh točivého elektrického stroja na striedavý prúd bez komutátora, pri ktorom je ustálená otáčavá rýchlosť rotora odlišná od rýchlosti . V pamätiPodobnéAsynchrónne stroje pracujú tak, že ich rotor má iné otáčky ako otáčavé magnetické pole vytvorené vinutím v statore. MO-ASYNCHRÓNNE STROJE (Indukčné stroje) Sú najpoužívanejšie a najrozšírenejšie ele.

Výhody: majú jednoduchú konštrukciu, nízku cenu, . Pracujú na princípe elektromagnetickej indukcie. Asynchrónny motor – privádzaná elektrická energia sa . Z toho vyplýva, že existencia sklzu je pre asynchrónne motory veľmi dôležitá.

Charakterizujte princíp činnosti asynchrónnych strojov. Synchrónne elektrické stroje patria medzi elektrické točivé stroje. Rozdeľujeme ich na synchrónne generátory-alternátory, synchrónne motory a synchrónne . Ako funguje asynchrónny elektromotor.

Asynchrónny elektromotor má oproti synchrónnemu inú konštrukciu rotora. Asynchrónne stroje, Rozdelenie asynchro. Asynchrónny stroj môže pracovať ako: a.