Close

Zdravotné pomôcky hradené poisťovňou

Ak potrebujete vyhľadať zdravotnícku pomôcku(y), vyberte skupinu a podskupiny a kliknite na Zobraz zdravotnícke pomôcky. Vyhľadané zdravotné pomôcky budú uložené do skupín podľa. Niektoré zo zákona prepláca vaša zdravotná poisťovňa, iné si hradíte.

Vždy je aspoň jeden základný funkčný typ pomôcky plne hradený, a teda nič zaň . A Pomôcku predpisuje ošetrujúci lekár na základe zdravotného stavu pacienta. Opravu iných zdravotníckych pomôcok si pacient hradí sám. Finančne náročnejšie zdravotné pomôcky schvaľuje revízny lekár. V prvom rade, si musíte premyslieť, aké pomôcky potrebujete. Môžete si dať predpísať napríklad kočík, vozík, posteľ, zdvihák, toaletnú stoličku,.

Zdravotnícke pomôcky, ktorých predpisovanie je viazané na odbornos lekára,. Zdravotnícke pomôcky skupiny A predpisujú lekári na lekársky poukaz na. Obuv so zvrškom siahajúcim vyššie (poloholeňová, holeňová) nie je hradená zo. Zdravotné pomôcky môže získať senior aj zadarmo.

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1. Spôsob predpisovania a úhrady pomôcok pre inkontinentných stanovuje Ministerstvo zdravotníctva SR, a to prostredníctvom Zoznamu kategorizovaných . Limit skupiny A – Obväzový materiál, náplasti a zdravotnícke pomôcky, ktoré slúžia.

Pre zdravotnícke pomôcky na autokatetrizáciu platia množstvové limity,. Katétre pre ČIK sú plne hradené zdravotnými poisťovňami v počte 1kusov na . Ortopedické pomôcky vyrábame pacientovi na mieru na základe poukazu vystaveného lekárom a takmer všetky sú plne hradené zdravotnou poisťovňou. Tento nárok však nevzniká automaticky na všetky zdravotnícke pomôcky, ale je. Ako sa dá získať invalidný vozík alebo zdravotnícka pomôcka? Chodítko pevné Mopedia RP730B je plno hradené zdravotnou poisťovňou bez.

Mopedia Jumbo RP8je plno hradený. Zdravotná poisťovňa hradí kúpeľné procedúry, stravovanie a ubytovanie v. Vyhľadané zdravotné pomôcky budú uložené do skupín podľa doplnkového kódu. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) napríklad za posledný rok prišla s.