Nárok na zdravotné pomôcky

Ak potrebujete vyhľadať zdravotnícku pomôcku(y), vyberte skupinu a podskupiny a kliknite na Zobraz zdravotnícke pomôcky. Súvisia s liečbou ochorení a máte na ne nárok po splnení zákonných podmienok. A Pomôcku predpisuje ošetrujúci lekár na základe zdravotného stavu.

B Drahšie pomôcky (napríklad vozíky, postele, inzulínové pumpy) . Zdravotnícke pomôcky, ktorých predpisovanie je viazané na odbornos lekára, môžu predpisova príslušní. Ten vám predpíše pomôcky, ktoré ste si vybrali, prípadne by vám mal poradiť,. Pretože zisťuje, či naozaj podľa zdravotného stavu máte nárok na konkrétne .

Zdravotné pomôcky môže získať senior aj zadarmo. Poradíme mu, na čo má nárok, čo mu môže predpísať lekár a čo si treba zaplatiť,“ . Spôsob predpisovania a úhrady pomôcok pre inkontinentných stanovuje Ministerstvo zdravotníctva SR, a to prostredníctvom Zoznamu kategorizovaných . Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1. S výberom Vašej zdravotníckej pomôcky sa preto poraďte s Vašim odborným. Na základe tohto príspevku máte napr.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie.