Close

Vodomer sensus 420

Podobně jako všechny ostatní výrobky firmy Sensus. Metering Systems využívá vícevtokový vodoměr 4dlouholeté zkušenosti s výrobou vysoce kvalitních. SENSUS 4domový vodomer, teplota do °C, 165mm, Qn , SEN 8813152 SENSUS 4domový vodomer, teplota do °C, 165mm, Qn DN 2 .

SENSUS 4domový vodomer, teplota do °C, 260mm, Qn DN 2vodorovne. Nameranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody do maximálnej teploty . Viacvtokový mokrobežný vodomer trieda presnosti B, resp. M-Bus datovým výstupom pre bytové vodomery Residia.

Sensus((S))cout-S rádiotransponder pre systém Sensus((S))cout. Domovní vícevtokový mokroběžný vodoměr na studenou vodu Qn pro montáž do . Vodomer typ 4má vysokú odolnos ť voči korózii, voči vplyvu efektu . Domový vodomer SENSUS 42 DN 2 QN L 1mm. Bytový vodomer ER-AM antimagnet DN 15QN L mm.