Vodomer sensus certifikát

Názov meradle: J ednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu. Sensus metering Systems GmbH typu 612 . Naša firma so sídlom v Starej Turej ponúka vodomery, merače tepla, čerpadlá, inštalačný materiál a ďalšie produkty firmy Sensus Slovensko a.

Výroba, dodávka: – bytové vodomery na meranie spotreby pitnej a úžitkovej vody do °C a. Medzinárodne uznávaný certifikát s históriou od roku 19hodnotí . Predchádzajúci typ viacvtokový mokrobežný vodomer môže by v servisnom stredisku. Bytový vodomer na studenú vodu s mernou kapsľou PolluMUK40.

Bytový vodomer na teplú vodu s mernou kapsľou . Návod ku Vodostopu (pdf, 6kB, po česky) – montážny návo nastavenie, návod. Vodomer Sensus 4(pdf, 4kB, po česky). MP-W (pdf, MB, po česky) – certifikát výrobku pre použitie s pitnou vodou .

Prospekt Sensus Residia Jet C, Prospekt Residia Jet C. Certifikat Residia Jet, Certifikat vodomer Residia Jet. Puzdro vodomeru 620-C je vyrobené z nového materiálu,. Záručný list -Vodomer WSD 30°C 09006624I-SENSUS METERING. Certifikát a vyhlásenie o zhode ~ Magnetické dávkovacie čerpadlo Beta b BT4b. Vodomer – Viacvtokový lopatkový domový suchobežný vodomer.

Názov meradla: Skrutkový horizontálny vodomer na teplú vodu. Výrobca: Sensus GmbH Hannover, Nemecko. SERVISNÉ A METROLOGICKÉ SLUŽBY PRE VODOMERY A MERAČE TEPLA. Opravu realizujeme na základe certifikátu spôsobilosti na opravu vodomerov . Akreditacia vyrobcu; Autorizacia metrologickeho strediska; Cennik; Certifikaty a typove schvalenia vyrobkov; Certifikaty vyrobcu; Katalogy a navody na montaz a . TVK aktuálne používaného výrobcu a typu.

Sensus Metering Systems, typ Meitwin, metr. MI certifikát o schválení typu a; přidělí měřidlu značku schválení typu, kterou musí výrobce umístit na měřidle.