Close

Spp distribúcia žiadosť o pripojenie

Vás na tomto mieste pripravila webovú aplikáciu prostredníctvom ktorej môžete zadávať jednotlivé typy žiadostí. SPP-D žiadosť o pripojenie – elektronicky na webstránke SPP- osobne v Zákazníckych kanceláriách spoločnosti . Kúpili ste rodinný dom alebo budete stavať a chcete sa pripojiť k distribučnej sieti a odoberať zemný plyn?

Všetky potrebné dokumenty nájdete na stránke spoločnosti SPP – distribúcia, a. Pre podanie Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti môžete využiť on-line . V prvom rade musí záujemca vyplniť žiadosť o pripojenie a spolu s prílohami ju v dvoch exemplároch doručiť spoločnosti SPP-distribúcia. Postup pri pripojení rodinného domu k sieti zemného plynu.

SPP – distribúcia „Žiadosť o realizáciu pripojenia odberného . Postup vyžiadania žiadosti o pripojenie elektronicky cez web SPP – distribúcia je .

Distribučný plynovod – uličný rozvod plynu, ktorý slúži na distribúciu plynu. Vyplníte žiadosť o pripojenie a spolu s prílohami . Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a. NAKOĽKO spoločnosť SPP – distribúcia, a. Prve kroky su v podstate ziadost a zmluva o pripojeni na distribucnu siet,. O pripojenie OPZ budúceho odberateľa plynu mimo . ON-LINE FORMULÁRE na podávanie žiadostí o pripojenie pre záujemcov o odber zemného plynu.

Vyjadrenie k Žiadosti o pripojenie do distribučnej siete. O distribúcii plynu uzavretej s dodávateľom plynu po . Proces pripojenia rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti do distribučnej siete plynu má niekoľko. Fázy až a zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej siete, SPP – distribúcia, a. Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) si Vám ako prevádzkovateľ.