Close

Spp distribúcia tlačivá

Vás na tomto mieste pripravila webovú aplikáciu prostredníctvom ktorej môžete zadávať jednotlivé typy žiadostí. Cenník za dodávku elektriny produktu Elektrina Výhodne s online zľavou pre distribučné územie Stredoslovenská energetika – distribúcia, a. Všetky potrebné dokumenty nájdete na stránke spoločnosti SPP – distribúcia, a.

Tlačivá potrebné na uzavretie alebo ukončenie zmluvného vzťahu, prípadne. Aj keď spoločnosť SPP-distribúcia plánuje v najbližšom období rozširovať. Potrebné tlačivá môže zákazník získať na kontaktných miestach . Naša spoločnosť vám následne zašle návrh zmluvy o pripojení s .

Informácie zo samosprávy, regionálne spravodajstvo, šport. Spoločnosť SPP – distribúcia si Vás ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného. Tlačivá na priznanie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné . Oznam-_prava_a_povinnosti_prevadzkovatela_plyn. Zákaznícka kancelária pre pripájanie k distribučnej sieti poskytuje služby: žiadosti o pripojenie nových odberných plynových zariadení k distribučnej sieti . Tlačivo Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti nájdete na stránke. Na základe zaslaných údajov vám SPP – distribúcia, a. Zároveň predseda úradu Jozef Holjenčík vydal pokyn na okamžitú kontrolu subjektov, kde je podozrenie na nekorektné správanie voči zákazníkom.

Distribučný plynovod – uličný rozvod plynu, ktorý slúži na distribúciu plynu.

Potrebné tlačivá a kontaktné miesta nájdete .