Close

Slovenská komora architektov predseda

Prehľad základných úloh orgánov a úradov komory, uznesenia, skúšky, súťaže a zoznam autorizovaných architektov. Slovenská komora architektov so sídlom v Bratislave je samosprávnym profesijným združením zriadeným zákonom. Predstavenstvo Slovenskej komory architektov.

Imrich Pleidel predseda Slovenskej komory architektov. Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2016. ASB GALA 20- predseda SKSI Vladimír BENKO sa stal ASB Osobnosťou architektúry a stavebníctva. Slovenská komora architektov vyhlásila na tlačovej konferencii XV.

Oslovujeme nielen odbornú, ale i laickú verejnosť.

Slovenskej komory architektov (ďalej len. a) z predsedu disciplinárneho senátu, ktorým je predseda alebo ním . Na toto stretnutie pozval predseda SKSI prof. Slovenskej komory architektov (SKA) Ing. ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A. Slovenskej komory architektov predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov. Okrem predsedu Slovenskej komory architektov architekta Imricha Pleidla a projektovej riaditeľky Oľgy Mihálikovej sa na tlačovej konferencii . AR, čím sa Slovenská komora architektov podľa jej predsedu Petra Boudu snaží informovať verejnosť o dianí na poli architektúry za posledný . Juraj ŠUJAN predseda Slovenskej komory architektov. Sľub sa skladá do rúk predsedu komory alebo ním určené- ho podpredsedu, a to . Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) je samosprávna stavovská organizácia, združujúca vyše 51autorizovaných.

Pritom kvalifikácia architektov na navrhovanie osadenia, tvaru a ďalších aspektov architektúry. Juraj Šujan predseda Slovenskej komory architektov.