Architektonicke sutaze

Vyzývame architektov, aby predviedli svoje najpútavejšie projekty, používajúce meď a zliatiny medi a prihlásili ich do 18. Prehľad základných úloh orgánov a úradov komory, uznesenia, skúšky, súťaže a zoznam autorizovaných architektov. Priestor určený najmä na študentské projekty, ktoré progresívnym smerom posúvajú architektonické myslenie nastupujúcej architektonickej generácie.

Predmetom súťaže je architektonické a priestorové riešenie futbalového štadióna so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom zelene a statickej . Architektonické súťaže nielen pre študentov. Vitajte na stránke venovanej architektonickým (nielen) študentským súťažiam. Oficiálne stránky Slovenskej komory architektov – zoznam autorizovaných architektov, skúšky odbornej spôsobilosti, súťaže, uznesenia.

Architektonické súťaže sú totiž overeným a najefektívnejším prostriedkom výberu najkvalitnejšieho riešenia z hľadiska komplexnosti a dlhodobých benefitov. Priestor na kreativitu ponúka samotným študentom, ktorí môžu posielať architektonické návrhy na rekonštrukciu tohto priestoru. Súťaž, ktorú vyhlásil Bratislavský . Prehľad aktuálnej študentskej súťaže organizovanej spoločnosťou Xella – Ytong.

Luděk Šimoník, Fakulta architektury VUT Brno, 2000€. Aby vypísali regulárnu súťaž na architektonické riešenie v zmysle Občianskeho zákonníka s tým, že sa vyberie najlepšie riešenie.

Verejná anonymná krajinársko – architektonická súťaž návrhov Obnova Parku Janka Kráľa v Trnave. Mesto Trnava, Hlavná 9Trnava . Viery Šottníkovej na tému ARCHITEKTONICKÉ SÚŤAŽE- PRÍNOS PRE PLÁNOVANIE MIEST zaznela v. SOKOL, ARCH ELISABETH LUEDERS HAUS – SB . Cieľom súťaže je nájsť architektonické vyjadrenie súčasných požiadaviek, ktoré by odrážali národné špecifiká historickej a modernej . Prešov – Útvar hlavného architekta Mestského úradu v Prešove vypísal v závere minulého roka tri verejné anonymné urbanistické súťaže. Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru. Každé dva roky vyzývame architektov a dizajnérov zo Slovinska i zo zahraničia, aby sa súťaže zúčastnili.

Spolu môžeme svoje možnosti prekonať.