Close

Porovnanie výhrevnosti palív

Možno premýšľate ako ušetriť za kúrenie v zime. K tomu potrebujete poznať nielen ceny palív a tiež musíte porovnať výhrevnosť. V peletkách a briketách z biomasy je obsah .

Ceny paliva sú vyberané z reálnych ponúk na internete zo dňa 26. Prepočet výhrevnosti peliet na výhrevnosť zemného plynu. V nasledujúcej tabuľke vidíme porovnanie . Prehľad palív – vlastnosti a porovnanie.

Drevo je klasickým palivom pre každé vykurovacie zariadenie. Jednotka Výhrevnosť Jednotkové náklady s DPH. Základem přepočtu jsou výhřevnosti paliv. Na jednotlivé číselné hodnoty výhřevností je třeba většinou pohlížet jako na orientační, protože jsou ovlivněny mnoha . Neznáte-li ji, musíte znát alespoň množství spotřebovaného paliva za rok a druh.

Topnú sústavu vyberáme predovšetkým na základe druhu paliva a jeho. Uhlie je o niečo drahšie ako drevo ale ponúka vyššiu výhrevnosť. K tomu potřebujete znát nejen ceny paliv a také musíte porovnat výhřevnost. Na této stránce se dozvíte jakou mají výhřevnost hnědé uhlí, černé .