Close

Mechanicka praca fyzika

Mechanická práca je dej, kedy sila pôsobiaca na teleso posúva týmto telesom po určitej dráhe. Zároveň je mechanická práca fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje . Určite prácu, ktorú musíme vykonať, aby sme po vodorovnej podlahe premiestnili debnu s hmotnosťou 4kg do vzdialenosti m rovnomerným pohybom. Mechanická práca – Teleso koná mechanickú prácu ak pôsobí silou na iné teleso a účinkom.

Mechanická energia-Je fyzikálna veličina, ktorej mierou je vykonaná mechanická práca, ktorú musíme . James Prescott Joule (18- 1889), anglický fyzik. Práca vykonaná konštantnou silou F je v pracovnom. Mechanická práca Mechanickú prácu môže človek, zviera, alebo stroj konať, ak napr.

V bežnom živote sa prácou rozumie takmer každá ľudská činnosť, pri ktorej musíme vynaložiť námahu. Vymedzenie vo fyzike: Práca sa koná . Teleso koná mechanickú prácu vtedy, keď naň pôsobíme určitou silou a premiestňujeme ho po určitej dráhe. Predmet: Fyzika Typ školy: SŠ Ročník: 1. Mechanická práca – W je fyzikálna veličina, ktorá určuje pohyb sily F po dráhe s. Teleso koná mechanickú prácu, ak pôsobí silou na iné teleso, . MECHANICKÁ PRÁCA, VÝKON, ÚČINNOSŤ A ENERGIA.