Close

Mechanicka praca vzorce

Mechanická práca je dej, kedy sila pôsobiaca na teleso posúva týmto telesom po určitej dráhe. Zároveň je mechanická práca fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje . Aká práca sa vykoná, ak tvárnice ležiace na zemi boli takto poukladané na lešení vo výške 1m. Jednotka mechanickej práce je Joule – J. Teleso sa pohybuje po určitej dráhe Vzorec: W=F.

F=W:ss=W:FJednotka: Joule1KJ: 1000J1MJ: . Mechanická práca Mechanickú prácu môže človek, zviera, alebo stroj konať, ak napr.

Mechanická práce W, kterou vykoná těleso při přemístění jiného tělesa, závisí na velikosti síly F, která na těleso působí, na dráze s, o kterou se těleso přemístí a . Musíme působit silou na určité dráze. Na tejto podstránke budú priebežne dopĺňané vzorce na výpočet. J – Joule, Teleso koná prácu vtedy ak pôsobi silou na iné teleso a .

Použijeme klasický vzorec pro práci W Fs. Výpočet práce, ak sila a smer pohybu sú rovnobežné: W=F. Potom sa vzorec pre mechanickú prácu zmení na: W=F. Rozsah překračuje běžně používané „vzorce“, některé mohou některým. Preto sa pre kinetickú energiu častice akceptuje vzorec (.).

Vědět, že výkon je veličina vyjadřující „jak rychle se práce koná“. Mechanická práce W vykonaná silou F při přemisťování tělesa je úměrná velikosti této síly F,. Mechanická práca W – sila koná prácu, ak teleso jej pôsobením mení svoju polohu. Systola – práce pístu vytlačí pod tlakem p tepový objem ΔV Potenciální, statická práce W p = p ΔV p = h ρ g Kinetická práce W k = ½ ρ v ΔV Celková .