Katastrálny úrad

Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušného Okresného úradu, . Turn on Location History to track places you visit. Ak chcete sledovať miesta, ktoré ste navštívili, zapnite Aktivitu na webe a v aplikáciách.

Podanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad. Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez nutnosti osobnej . KATASTRÁLNY ÚRAD – infrmácie, ardresy, stránkové dni, telefón. Katastrálny úrad v Bratislave – stránkové hodiny, kontakty, správa katastra.

Informácie z katastra nehnuteľností o podaniach, vkladoch, listoch vlastníctva, snímkach z mapy atď. Katastrálny úrad (-do decembra 2012) resp. Správa katastra v sídle kraja (-od januára do septembra 2013) bol na Slovensku od januára 19do septembra . Preklad „katastrálny úrad“ zo slovenčiny do maďarčiny v prekladovom online slovníku.

Najrelevantnejšie výsledky prekladu „katastrálny úrad“ do maďarského . Rímskokatolícky farský úra 11114. Nové zastávky Katastrálny úrad a Tepláreň. Preložiť slovo „Katastrálny úrad Praha – mesto“ zo slovenčiny do nemčiny.

Firma: Katastrálny úra Správa katastra Levice.

Popis firmy: Katastrálny úra Správa katastra v . Pre okres Skalica vybavuje evidenciu pozemkov, nehnuteľností, stavieb a parciel miestny katastrálny úrad v Skalici, ktorý tu funguje ako katastrálny odbor .