Katastralny portal

Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušného Okresného úradu, . Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez nutnosti osobnej návštevy. Určite sa aj vám stalo, že ste potrebovali overiť alebo zistiť niečo cez katastrálny portál známy ako KaPor alebo Kataster Portal.

Mapový portál katastra nehnuteľností (MAPKA) je webová aplikácia, ktorá umožňuje interaktívnou formou rýchlo prehliadať a vyhľadávať údaje z informačného . GKK SR v spolupráci s VÚGK bežnú prevádzku poskytovania údajov z KN pre vyhotoviteľov geometrických plánov . Katasterportál je aplikáciou Katastra nehnuteľností Slovenskej republiky, ktorá slúži na získanie údaje z katastra nehnuteľností bez nutnosti navštíviť katastrálny . Ak evidujete pomalšie reakcie Katastrálneho portálu, alebo je portál vyťažený vyšším náporom používateľov využite možnosť jednoduchého vyhľadávania .

Katastrálny portál slúži na online prístup k údajom katastra nehnuteľností okamžite a bez nutnosti navštíviť správu katastra. Všetky informácie z katastra nehnuteľností spravuje príslušný katastrálny odbor v. Katastrálny úrad v Bratislave – stránkové hodiny, kontakty, správa katastra. Katastrálny úrad (-do decembra 2012) resp. Správa katastra v sídle kraja (-od januára do septembra 2013) bol na Slovensku od januára 19do septembra . KATASTRÁLNE ÚRADY Bansko Bystrický Kraj, Kontakt, mail, telefón, adresa, stránkové.

KATASTRÁLNE ÚRADY Bratislavský Kraj. Túto zásadu porušuje napríklad Katastrálny portál, ktorý vyžaduje pre svoje fungovanie prehliadač Internet Explorer s povoleným ActiveX .