Energetický certifikát rodinného domu

Ak kupujete dom alebo byt, vyžiadajte si energetický certifikát budovy, aby ste . Akcia platí pri minimálnej cene 130€ za Energetický certifikát rodinného domu. Pre bytové domy a ostatné budovy je akciová cena 100€ pri minimálnej cene .

Budovou sa rozumejú: rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a. Zákonný rámec na vypracovanie energetického certifikátu budovy. Energetický certifikát ako ukazovateľ hospodárnosti domu. Energetický certifikát má platnosť rokov a vlastník je povinný ho uchovávať po celý čas platnosti.

Prípadne pri predaji rodinného domu odovzdať Energetický . Zákonná povinnosť vlastniť energetický certifikát sa týka majiteľov novostavieb,. Najnižšie ceny energetického certifikátu sa pri rodinných domoch pohybujú. Energeticky hospodárny dom v triede A dokáže v porovnaní s . Tipy ako vybrať energetický certifikát, čoho sa vyvarovať pri energetickom certifikáte. Novinky a požiadavky v energetickej certifikácii. Ako nepredražiť výstavbu domu s energetickým certifikátom v kategórii A1.

Predávajúci Vám k nemu nedá energetický certifikát. Keď sa k nemu neskôr dostanete, zistíte, že váš dom v energetickom certifikáte .

Pre koho je energetická certifikácia povinná?