Energeticky certifikat vypocet

Metodika výpočtu energetickej hospodárnosti budov môže byť založená na:. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním . Energetický certifikát budovy je podmienkou ku kolaudačnému konaniu.

V prípade rodinných domov a bytových domov výpočet energetickej . Pre navrhovanie pasívnych domov bol vytvorený nástroj PHPP = Passive House Planning Package, ktorý slúži na výpočet energetickej . Energetický certifikát určí potrebu energie v budove a skutočné použitie stavebných. Na výpočet energetickej hospodárnosti budovy sa podľa spomenutej .

Energetický certifikát obsahuje škálu hodnotenia pre jednotlivé kategórie budov a účel spotreby energie určenej číselným rozpätím energetických tried podľa . Vykonávacia vyhláška určuje podrobnosti o výpočte, obsahu energetického certifikátu vrátane rozpätia energetických trie vzor energetického certifikátu a . Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie podľa § 4b ods. Ak kupujete dom alebo byt, vyžiadajte si energetický certifikát budovy, aby ste.