Close

Elteco dlžník

Zoznam dlhov a nedoplatkov spoločnosti ELTECO, a. Zoznamy dlžníkov zverejňujú poisťovne a Finančná správa raz mesačne . Prehľad všetkých nedoplatkov na poistnom voči zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni.

Slovenska s možnosťou overenia zadlženosti. Vždy overené a spoľahlivé informácie. Zoznam dlžníkov VŠZP, poisťovní Union a Dôvera a Sociálnej poisťovne.

Najúplnejší zoznam dlžníkov a neplatičov v SR. Pohľadávky, vyhlásené konkurzy a reštrukturalizácie. Sociálna sieť slovenských firiem – profily subjektov a . Janou Coboriovou v právnej veci žalobcu: ELTECO, a. Podľa § 5Občianskeho zákonníka, ak veriteľ a dlžník majú vzájomné . Zobrazenie záznamu z databázy I-RADARu.