Close

Podniková sociálna politika

Podniková sociálna politika predstavuje významnú oblasť pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Právna administratíva v podnikateľskej sfére. Už z predchádzajúceho textu je známe, že podniková sociálna politika je subsystémom sociálnej politiky štátu, z čoho vyplýva, .

SIEDMA ČASŤ PODNIKOVÁ SOCIÁLNA POLITIKA § 151. Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Podniková sociálna politika Company´s social politic . Téma: Podniková sociálna politika zamestnávateľa voči svojim. Funkcie podnikovej sociálnej politiky: jeden z rozhodujúcich nástrojov realizácie sociálnej politiky pri . Podniková sociálna politika je témou, ktorá je v súčasnosti často skloňovaná, no na jej aplikáciu neexistuje jednotný názor a preto sme sa aj my rozhodli prispieť . Detail záznamu – Podniková sociálna politika – Detail záznamu – Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Podniková sociálna politika je jedným z rozhodujúcich nástrojov realizácie sociálnej politiky pri aktivizácii rozvoja ľudských zdrojov. Agenda podnikovej sociálnej zodpovednosti sa v realizačnej praxi nestretáva. Diskusia sa týkala realizácie podnikovej sociálnej politiky vo vzťahu ku. Definícia sociálnej politiky a tri základné prístupy. Titmuss v roku 19vo svojom diele Úvod do sociálnej politiky rozdelil sociálnu politiku na tieto druhy: a. O podnikovej sociálnej politike sa môžete dočítať viac tu.

Abstract: Cieľom bakalárskej práce na tému Podniková sociálna politika bolo na základe analýzy právnej úpravy podnikovej sociálnej politiky v . Abstract: Object of bachelor’s assignment „Company social policy“ is to analyse the current status . GALLOVÁ Iveta Sociálna práca a sociálna politika pre seniorov na. Radoslav Micheľ – Podniková sociálna politika a podniková sociálna práca. Aplikovaná sociálna politika je logickým pokračovaním tém potrebných.

Podniková sociálna zodpovednosť (PSZ) alebo zodpovedné podnikanie môžu. Spoločná poľnohospodárska politika – neustála reforma? Knihu „Vplyv úrovne podnikovej sociálnej politiky zamestnávateľa na spokojnosť zamestnancov“ nájdete v knižnici Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri .