Close

Elteco restrukturalizacia

Firma Elteco sa na pokraji krachu presťahovala zo svojho dlhodobého sídla. TREND nedávno upozornil na prípad elektrotechnickej firmy Elteco, ktorá sa krátko pred reštrukturalizáciou presťahovala zo Žiliny do Banskej . Informácie a ekonomické ukazovatele pre ELTECO, a.

IČO: Banská Bystrica, IČO: 17321719. Dlhy zdravotnej a sociálnej poisťovne pre ELTECO, a. Typ záznamu: Povolenie reštrukturalizácie a výzva . SK nace: 271- Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov . ELTECO-UPS, ELTECO-GLOBAL, ELTECO UKRAJINA. Slovenska s možnosťou overenia zadlženosti. Vždy overené a spoľahlivé informácie. Aktuálny zoznam vyhlásených reštrukturalizácií a konkurzov firiem.

Pohľadávky, dlžníci na daniach a na poistnom a ďalšie informácie o slovenských firmách na . Detail firmy v reštrukturalizácii – ELTECO, a. Aktuálny zoznam vyhlásených reštrukturalizácií a konkurzov slovenských firiem. Najviac reštrukturalizácií bolo povolených v odvetviach priemyselná. Veronika Škodová, stránka reštrukturalizačného a konkurzného správcu. Výstupom posudku je odporučenie alebo neodporučenie reštrukturalizácie dlžníka, ktoré vyplýva z posúdenia najmä jeho ekonomického stavu. Kapitola OV: Konkurzy a reštrukturalizácie.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – procesný obchodný vestník. Reštrukturalizácií bolo v roku 20vyhlásených 7 čo je pokles o 265. Bratislava, (od: do: 2009) . Obchodného zákonníka V platnom znení a v súlade s. Register dlžníkov – dlžníci z obchodného vzťahu, registracia dlznikov. Okresnê súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovate a ELTECO, a. Systém CERD umožňuje vyhľadávať fyzické a právnické osoby, na ktoré je podaný návrh na konkurz – to znamená, že je tu . DRS uskutočnilo viacero úspešných reštrukturalizácií – tieto spoločnosti, nie len že prešli procesom reštrukturalizácie úspešne, ale naďalej zamestnávajú, . Správca je povinný počas schôdze veriteľov v reštrukturalizácií zaradiť do programu schôdze aj hlasovanie o tom, aby súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, .