Devízový kurz

Najvýhodnejšie výmenné kurzy v slovenských bankách. Aktuálne valutové a devízové kurzy, najvýhodnejší nákup a predaj. Rozlišujeme nákupný (ask) a predajný (bid) devízový kurz.

Bezhotovostné konverzie mien (devízové konverzie) vykonávajú podľa zákona o platobných . Výmenné kurzy v kurzovom lístku sú publikované Európskou centrálnou bankou. Jednotlivé referenčné výmenné kurzy sú stanovované na základe . V pamätiMenová konverzia prebieha vždy za devízové kurzy, ktoré nájdete priamo v aplikácii e-Broker. Pre prehľad o vývoji kurzov mien sú nižšie v tabuľke.

Vyjadrenie vzťahu medzi domácou a cudzou menou v bezhotovostnej forme. Devízové kurzy (platí aj však všeobecne pre menové kurzy) sa kótujú . Data pro aktuální pracovní den jsou k dispozici po 14:30. Kurzový lístok sa mení pri významných zmenách na devízovom trhu. Kurzy uvedené v kurzovom lístku nezakladajú žiaden záväzok banky uzatvoriť obchod.

Európskej centrálnej banky, vývoj a história kurzov, kurzová kalkulačka, prepočty medzi menami. Základné pojmy: devízový kurz, finančný trh, devízový trh, centrálna banka (CB),. V bakalárskej práce sme si objasnili faktory, ktoré determinujú devízový kurz.

Devizový kurz je cena určité národní měnové jednotky vyjádřená v jiné národní měnové jednotce. Výchozí výši devizového (měnového) kurzu stanovuje emisní .