Close

Devízový trh

Devízový trh predstavuje miesto, kde sa stretáva ponuka s dopytom po zahraničných menách, prípadne po peňažných nástrojoch, ktoré sú denominované v . Forex pochádza z anglického výrazu Foreign Exchange (označovaný aj ako FX alebo Forex Trading) čo znamená trh cudzích mien. Anna Mattová DEVÍZOVÝ TRH Devízový trh je trh, kde sa stretáva dopyt a ponuka po zahraničných menách, resp.

Foreign exchange market and its instruments. Devízový trh môžeme všeobecne vymedziť ako miesto, kde sa stretáva ponuka zahraničných mien, resp. Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,. The foreign exchange market and its .

Devizový trh je trh, na kterém se obchoduje s bezhotovostní formou cizích peněz. To znamená, že peníze mají podobu pouze vkladů na účtech . Národná banka Slovenska – centrálna banka Slovenskej republiky. Na devízovom trhu sa deje obchodovanie s menami rôznych krajín.

Devízový trh sa riadi devízovým zákonom Národnej rady Slovenskej republiky . Funkcie a účastníci devízového trhu.