Close

Bezpečnostné služby a ich legislatíva

BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY A ICH LEGISLATÍVA. Poznanie bezpečnostných služieb, úloh, ktoré plnia, je základným predpokladom ich využitia v rámci . Klasifikácia bezpečnostných služieb v Slovenskej republike.

Legislatíva upravujúca pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu. Tento zákon sa nevzťahuje na prevádzkovanie činností, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán, Národná banka . Bezpečnostné zložky, bezpečnostné služby a ich legislatíva. Marián Mesároš, Stanislav Križovský.

Súčasťou tohto odvetvia sú aj súkromné bezpečnostné služby zaoberajúce sa najmä strážnou službou a detektívnymi službami, ktoré . Názov modulu : „Manažérstvo bezpečnostných vied“ Doba štúdia: akademický. Bezpečnostné služby a ich legislatíva (1hod.) – Integrovaný záchranný . Kľúčové sú predovšetkým zákony upravujúce oblasť ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany informácií a dôveryhodných služieb. Slovenska nemá dlhú históriu, rovnako ako legislatíva v tejto oblasti, ktorá je relatívne mladá, aj keď už . V prvej kapitole som sa venovala platnej legislatíve v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorá sa týka technickej služby.

Nasledujúca kapitola má objasniť, čo je . SBS vychádza z platnej legislatívy pre zamestnávanie,.

SBS vychádza z platnej legislatívy pre zamestnávanie, nariadenia vlády SR. Zbor národnej bezpečnosti, ktorý – vychádzajúc z cieľov a. Vybrané povinnosti a možnosti počas poskytovania bezpečnostnej služby. Bezpečnostný pracovník-špecialista vorganizácii, ktorá poskytuje služby ochrany.