Close

Zelená domácnostiam 3 kolo

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa. V pripravovaných kolách je platnosť poukážky mesiace. O ďalšie poukážky sa bude dať požiadať v pripravovaných kolách.

SIEA odporúča, aby domácnosť ešte pred podaním žiadosti svoje zámery konzultovala s oprávnenými zhotoviteľmi, ktorí jej. Ak chce domácnosť zvýšiť pravdepodobnosť, že si bude môcť získanú poukážku na zariadenia . Ako získať dotácie z projektu Zelená domácnostiam 2017. Ak chce domácnosť zvýšiť pravdepodobnosť, že si bude môcť získanú poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie uplatniť, mala by .

SIEA plánuje v ďalšom kole projektu zelená domácnostiam skrátiť platnosť poukážok na tri mesiace. Domácnosti môžu žiadať o podporu v rámci jednotlivých kôl. Prvé kolo projektu bolo vyhlásené 1. SIEA: Dve novembrové kolá projektu Zelená domácnostiam budú v hodnote 5. Zelená domácnostiam bolo zamerané na podporu inštalácií. Aktuálne SIEA spracováva žiadosti o preplatenie v hodnote takmer mil.

Zelená domácnostiam budú vyhlasované osobitne pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a pre ostatné regióny.