Close

Vytýčenie inžinierskych sietí cena

Cenník slúži ako východiskový materiál pre stanovenie zmluvnej ceny medzi objednávate ľom. Minimálna cena za vytýčenie hranice je 2€ + € kolkové poplatky. Porealizačné zameranie inžinierskych sietí.

Vytýčenie, zameranie inžinierskych sietí, individuálne. Cena geodetických prác závisí od ich rozsahu a náročnosti terénnych prác a vypracovania. ENA zA PREDMET zMLUvY, MożNosŤ ÚPRAvY cENY. Cena vytýčenia priebehu inžinierskych sietí bude fakturovaná podľa skutočne vytýčeného .

Ceny sú závislé od konkrétneho prípadu. Vytýčenie hraníc pozemkov: od 1€. Overenie inžinierskych sietí: od €. Cenník slúži ako východiskový materiál pre stanovenie zmluvnej ceny medzi.

Vyhľadanie a zameranie inžinierskych sietí sa oceňuje podľa tabuľky 292. Minimálna cena, V cene je zahrnuté, Cena neobsahuje. Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. Cena za vyznačenie a vytýčenie inžinierskych sietí a rozvodov vlastníka tepelných.

Prosím Vás od koho treba vytýčenie inžinierskych sietí pri stavbe. V elektrárňach som tiež našla cenu 977€, len mi nie je jasné načo .