Close

Vyjadrenie k stavebnému povoleniu telekom

Pre korektné fungovanie aplikácie odporúčame používať prehliadače Mozilla . Preskočiť na Podanie žiadosti o Vyjadrenie ku existencii TKZ – Elektronicky pomocou internetovej aplikácie Žiadosť o vyjadrenie; Poštou zaslaním . Kontaktné údaje stavebníka: Meno a priezvisko:.

Karadžičova 1 8Bratislava, IČO: 746 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Vyjadrenie k projektovej dokumentacii riesi stavebny urad. Telekom – treba digitálne dáta v DGN formáte ? Slovak Telecom – žiadosť cez internet – poplatok sa platí smskou.

Pre vyjadrenie k územnému aj stavebnému konaniu od ZSE musíte tak isto. Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §ods. Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.

Podanie žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí v spoločnosti Slovak Telekom prostredníctvom internetového portálu je dostupné na stránke: . Predmet: Oznámenie o zmene spôsobu poskytovania vyjadrení o. V prípade, že vyjadrenie o existencii vedení nie je súčasťou návrhu stavebníka na . Vyjadrenie od telekomu pri stavbe možno získať cez internet. Vyjadrenia a vytyčovania existujúcich podzemných telekomunikačných sietí spoločnosti. K stavebnému povoleniu potebujem žiadosť o vyjadrenie od T-COMU. Nevie niekto poradiť kde si môžem tlačivo, a kde to mám poslať, . Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka začať vykonávať stavebné. I– vyjadrenie k stavebnému povoleniu.

Košice, že podmienky umiestnenia navrhovanej. Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda – rozhodnutie o povolení zriadenia ČOV .