Close

Výhrevnosť peliet

Prepočet výhrevnosti peliet na výhrevnosť zemného plynu. V nasledujúcej tabuľke vidíme porovnanie . Výhřevnost dřevní hmoty je závislá na její kvalitě a vlhkosti. Z USA a Kanady sa technológia drevných peliet dostala do Európy v 80.

Kvalita peliet riadi podľa európskej normy EN PLUS A1. Sú vhodné najmä na spaľovanie v špeciálnych automatických kotloch či kachliach na pelety. Na stránke SPP je uvedená získaná výhrevnosť z 1mplynu a to je 51kWh, avšak .

Vysoká výhrevnosť u brikiet sa dosahuje veľmi nízkym obsahom vody v drevnej . Výhrevnosť peliet a brikiet je vyššia ako výhrevnosť hnedého uhlia a len o málo nižšia ako výhrevnosť čierneho uhlia. Brikety a pelety z biomasy a drevného . Tekuté drevo zvané pelety vyvinuli pred 20-imi rokmi v Rakúsku a vo Švédsku. Vyrábajú z čistých drevených pilín lisovaním pod veľkým tlakom pri vysokej teplote do podoby krátkych tyčiniek. Obsahujú málo vlhkosti a majú veľkú výhrevnosť.

Predaj brikiet, palivového dreva a peliet a – 8mm. Majú nízku vlhkosť, nízku popolnatosť, ale vysokú výhrevnosť. Ponúkame na predaj Drevené pelety, svetlé, 6mm, bez kôry, Výhrevnosť MJ! Balenie: LDPE kg vrecia alebo Big Bag 1000kg Možnosť . ETA sa špecializuje na výrobu vykurovacích systémov biomasou, teda kotlov na kusové drevo, pelety a drevnú štiepku.

Vyznačujú sa dlhým časom horenia pri . Sú vhodné najmä na spaľovanie v špeciálnych automatických kotloch, či kachliach na pelety. Obidva typy sú vhodné do ktoréhokoľvek typu kotla na pelety. Vo všeobecnosti platí, že bukové pelety majú vyššiu výhrevnosť ako smrekové pelety, avšak . Agro pelety sú vyrobené zo pšeničnej-, jačmennej-, a repkovej slamy.

So zvyšujúcim sa obsahom vlhkosti v slame sa znižuje jej výhrevnosť. Cena peliet je k použitej surovine neúmerne vysoká a zohľadňuje. Brikety zo slamy majú priemernú cenu 1eur za tonu a výhrevnosť 17 .