Close

Vsd cennik

Cenník distribúcie elektriny na rok 2017. CENNÍK SLUŽIEB VÝCHODOSLOVENSKEJ DISTRIBUČNEJ, A. Poplatok sa uplatňuje za manipulácie na VN zariadení VSD vyvolané.

Aktuálny cenník elektriny od VSE pre domácnosti. Platný cenník elektriny a služieb VSE pre firmy a organizácie. V archíve nájdete aj cenníky VSE z predchádzajúcich rokov.

Poplatok sa uplatní u žiadateľa pre zriadenie obchodného merania nad štandard.

Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami na území VSD na rok 20(platný od 28. 2. 20so spätnou účinnosťou od 1. 1. 2017) Cenník elektriny . Pravidelne sledujeme cenníky a aktualizujeme porovnanie cien aj najväčších dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu na Slovensku: .

Fico v TV povedal že na východe sa ľudia nesťažujú. Cenník dodávky elektriny pre domácnosti VÝCHOD-Klasik distribučné územie VSD a. Porovnanie cien u alternatívnych dodávateľov elektrickej energie priamo na našej stránke. CENNÍK DISTRIBÚCIE ELEKTRINY platný od 1. Cenník bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví rozhod- nutím číslo . Ponuka služieb správcovskej spoločnosti VSD.

Správcovská spoločnosť VSD spravuje bytové domy a polyfunkčné objekty v Bratislave od roku 2001. Informácia o novej štruktúre taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny od 1. Fakulta práva Janka Jesenského: Študijný program: .