Close

Veterne turbiny

Veterná turbína je elektrický generátor, ktorý premieňa veternú energiu na elektrickú. Doplnením o stožiar, riadiacu a regulačnú jednotku prípadne striedač .

Veterné turbiny elektrarne, hybridné solárne systémy, pre domácnost. V pamätiPodobnéVAWT – vetrical axis wind turbines – male domace vertikalne veterne turbiny. VETERNÁ TURBÍNA – kW OFF–GRID + BATÉRIE.

Poväčšine sa najprv zaujímali o fotovoltaické zdroje a veterné turbíny k ním začali pridávať, až keď zistili, že v zimnom období, keď je v čase . Moderná veterná turbína vyrába elektrickú energiu, na rozdiel od jej predkov – veterných mlynov – požívaných najčastejšie na mletie obilia, čerpanie vody, atď. V rámci projektu Zelená domácnostiam môžu byť v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia podporené aj inštalácie malých veterných . Moderné veterné turbíny môžete vidieť v oblastiach, kde je dostatok vetra. Na rozdiel od starých veterných mlynov, ktoré slúžili .