Close

Uradna tabula bratislava

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk. Zverejnenie rozhodnutia – samostatne stojacej garáže, Novohradská ul. Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Oznámenie o začatí konania o zmene účelu . Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova. Oficiálne stránky mestskej časti Bratislava-Petržalka. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) – oficiálna stránka univerzity.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, oficiálna web stránka. Rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Ružinov – verejné zhromaždenie. Návrh Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača – prerokovanie v dňoch od 1. Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu BA Most pri Bratislave, TS0048-00 TS, VNK,VNV,NNK. Subscribe to Elektronická úradná tabuľa . Mestská časť Bratislava- Čunovo príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu Referent rozpočtu a majetku. Oznámenie o začatí prerokovania Zmien a doplnkov č. Bratislavský samosprávny kraj (pdf) . Mestské lesy v Bratislave – príspevková organizácia Hlavného mesta.

Cesta: Titulka O nás Úradná tabuľa. Oznámenie o zverejnení konceptu ÚP pamiatkovej zóny Bratislava. Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR na stavbu: „Diaľnica DBratislava, Jarovce – Ivanka sever“ – PRERUŠENIE KONANIA. KPÚ Bratislava – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Depa Kopčany (býv. depa Viedenskej električky), Bratská . NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Čunovo č. Domov Archív súborov Úradná tabuľa obce.

Dopravný úrad zverejňuje elektronické úradné dokumenty na centrálnej úradnej. MDaV SR, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice – Prerušenie stavebného konania- „Diaľnica DBratislava, Jarovce – Ivanka sever„. Na tomto mieste sa nachádza Elektronická úradná tabuľa Bratislavského samosprávneho kraja.

Spolu s Úradnou tabuľou BSK umiestnenou na verejne . Výzva a upozornenie Zsl distribučná a. Výzva a upozornenie Západoslovenskej distribučnej a. Dobrý deň Na webe MČ už dlhšie nie sú dostupné dokumenty z úradnej tabule staršie ako cca dva mesiace.