Účtovná závierka 2015

Viac o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve za rok 20sa dozviete v nasledujúcom článku. Výkaz Účtovná závierka pre podnikateľov UZPOD – 15.

Od roku 20dochádza k významnej zmene účtovnej závierky, keď budú celkom tri účtovné závierky – mikro, malá a veľká účtovná závierka. Zmeny v účtovných závierkach vyplývajúce z legislatívnych zmien prijatých v závere roku . Priznanie ako i účtovná závierka eseročiek či iných právnických osôb sa tohto.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od roku 2015) . Dobrý deň, chcem sa spýtať, čo mám zadať do výkazu, do kolóniek za bezprostredne predchádzajúce účt. Za účtovné obdobie roka 20sa podáva na rovnakých tlačivách, ako za účtovné obdobie roka 20a 2014. Konsolidovaná účtovná závierka 20(KÚZ 2015).

Zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok vo verejnej správe (,,KÚZ“) je už pomaly . Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1. Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva .