Close

Silné kyseliny a zásady seznam

Brönstedove kyseliny a zásady – za kyselinu považuje látku, ktorá je. Silné, slabé kyseliny a zásady – silná kyselina – kyselina, ktorá je úplne . Brönstedova teória kyselín a zásad (1923) Kyseliny sú látky schopné.

Příklady silných zásad: KOH, NaOH, LiOH, Ba(OH). Příklady slabých zásad: NH organické aminy, Al(OH). Silné kyseliny (zásady): KA (KB) ≥ 10-2.

Silné kyseliny alebo zásady sú vo vodnom roztoku prakticky úplne disociované. Anorganické kyseliny se často dělí na kyslíkaté a bezkyslíkaté dle toho, zda ve své chemické struktuře. Kyselina dusičná HNO(lučavka) je silná kyselina, hmotnostní zlomek koncentrované kyseliny je.

Zásady jsou dle Arrheniovy teorie sloučeniny obsahující funkční skupinu (OH)-I. Silné zásady jsou takové zásady, které ve vodném roztoku plně disociují: Patří mezi ně. KOH; CsOH; NaOH; LiOH; RbOH; Sr(OH)2; Ba(OH)2; Ca(OH)2. Disociací silných kyselin vznikají kationty vodíku.

Podle mocnosti kyseliny, se odštěpí jeden nebo více vodíkových kationtů: Disociace silné jednosytné kyseliny . Podrobnější informace naleznete v článku Teorie kyselin a zásad. Silné jednosytné kyseliny; Silné jednosytné zásady; Silné dvousytné kyseliny; Silné.

U silných jednosytných kyselin probíhá disociace podle rovnice. Odštiepením protónu vznikne z kyseliny konjugovaná zásada a zo zásady vzniká. Silné zásady – hydroxidy alkalických kovov – NaOH, KOH, . Takže kyselina HClOje silnější kyselina než H3PO protože. V pamätiPodobnéPreložiť túto stránkuMezi elektrolyty řadíme kyseliny, zásady a soli. Reakce soli slabé kyseliny a silné zásady – slabá kyselina ve vodě nedisociuje, zásada ano, roztok bude mít . Brönstedove kyseliny a zásady – za kyselinu považuje látku, ktorá je schopná.

Moderní teorie kyselin a zásad je založena na poznatku, že při všech. Středně silné kyseliny v roztoku disociují pouze částečně a hodnota jejich pKA se . Teorie kyselin a zása základy názvosloví a indikátory. Tento učební materiál ţáky seznamuje se základní. Vlastnosti: silná kyselina, silné oxidační činidlo.

Silné kyseliny a zásady reagují (vyměňují proton) prakticky úplně, např. Ka kyselin v tabulce sestavte seznam jejich konjugovaných bází . Odborný článek zabývající se disociací slabých kyselin a zásad z pohledu biochemie. Seznam použité literatury naleznete zde.

Seznamuje s teoriemi kyselin a zása zmiňuje Lewisovu teorii. Zabývá se nejen disociační konstantou, autoprotolýzou a iontovým součinem vody, ale také .