Close

Savo original bezpečnostný list

Přečtěte si bezpečnostní listy k přípravkům SAVO. Bezpečnostní list SAVO ve formě PDF dokumentu ke stažení nabízíme pro tyto produkty: SAVO original . BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č.

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov. Prehľad kariet bezpečnostných údajov výrobkov.

Popis tohto výsledku nie je k dispozícii.

Príčinou nedostupnosti popisu je súbor robots.

Savo Original je výborný pomocník na udržiavanie vašej domácnosti a okolia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. Popis V neředěné formě se používá převážně k čištění: WC. Již let je používán k dezinfekci v domácnostech i v profesionální sféře.

Je vhodný i pro dezinfekci pitné vody. Savo Original – účinný přípravek na dezinfikaci vody (bazény, studny) a povrchů. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Prostředek dezinfekční SAVO Original l. Bezpečnostní list (pdf, 3kB); Bezpečnostní list (pdf, kB). Vysoce účinný univerzální, dezinfekční a umývací . Savo Original tekutý dezinfekční prostředek l, Kategorie: Dezinfekce vody.