Close

Revízia komína cena

Kontrola, čistenie prieduchov komínov pre tuhé a kvapalné palivá: . Kontrola a čistenie prieduchov komínov pre tuhé palivo od spotrebičov. Zachvíľku budem potrebovať revíziu komína kvôli kolaudácii a chcem sa spýtať čo táto byrokracia stojí.

Doprava a obhliadka komína je v cene frézovania v prípade realizácie zákazky. Uvedené ceny platia pre klasické tehlové komíny. Poplatok podľa odhadovanej ceny domu (my za 1200projektových euro), EC 2EC, revízne správy plyn, elektro, komín, revízia septik . Revízie kotlov a komínov sú pri rodinných domoch v SR povinné.

Cena odbornej prehliadky kotla: Cena sa pohybuje od do eur. Pri uvedení komína do prevádzky je nutnosťou preskúšanie (revízia). Cena sa odvíja od priemeru komína, od hrúbky materiálu a dĺžky . Hoci tristopäťdesiat kominárov si na pravidelnú revíziu komínov trúfa,. Ceny sa totiž nebudú líšiť len podľa typu kúrenia a počtu komínov, ale . Vzorové kalkulácie a cenník revízie. Na požiadanie Vám podľa Vami predložených a zaslaných podkladov vyhotovíme individuálne kalkulácie revízie, resp.

Cenu môžu zvýšiť ďalšie faktory, napríklad ako dlho sa komín nevymetal,. Podľa odborníkov by sa mala revízia kotla bez ohľadu na spotrebu .

Pri kúrení drevom, uhlím či briketami sa žiadny komín nezaobíde bez pravidelného čistenia a kontroly. Najmä v prípade, ak jeho ťah nie je. Je ideálny čas na údržbu a revíziu komína. Cena revíznej správy sa pohybuje okolo eur. Majitelia domov musia aspoň raz ročne (v niektorých prípadoch, v závislosti od technického riešenia, aj častejšie) zabezpečiť kontrolu komína.

Leto je na vykonanie kontroly kotla či komína najvhodnejšie. Na servisných technikov netreba dlho čakať, ceny sú nižšie. Prečo vykonávať revíziu komína; Ako často revízie komínov vykonávať.

Cena za kontrolu a vyčistenie dymových ciest nie je nijako extrémne . Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného . Kominárske služby – kontrola a čistenie komínov, skúšky komínov, vložkovanie, stavba trojvrstvových montovaných komínov, revízie a poradenstvo. V súčasnej dobe sa cena za kontrolu komína pohybuje od do € v .