Close

Prírodné zdroje definícia

Prírodné zdroje a ich využitie: Životné prostredie je všade okolo nás, sme s ním spojení vo vzájomnom vzťahu. Základným životným prostredím ľudí je príroda . Definíciu pojmu prírodné zdroje nájdeme aj v zákone č. Podľa zákona sú prírodné zdroje tie časti živej alebo neživej prírody, ktoré . Definícia: Za prírodné liečivé zdroje možno vyhlásiť, podľa zákona NR SR č. Prírodné zdroje môžeme definovať ako čokoľvek, čo pochádza z prírody, a čo. Je to pomerne široká definícia a môže zahŕňať pieseň vtáka, ktorá inšpiruje . Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v. Podľa definície sú elektrina a teplo vyrobené zo slnečnej, veternej, vodnej, . Príroda v prírodných vedách zahŕňa všetko od vesmíru až po subatomárne častice, vrátane všetkých živočíchov, rastlín, minerálov, všetkých prírodných zdrojov a . Nezamieňajme si pojem alternatívne zdroje energie s pojmom obnoviteľné. Urán alebo tórium obsahuje len prírodné nuklidy a preto sa nazýva prvotným. Definícia vodného zdroja, vychádzajúca z bývalej STN 651 sa aplikuje vo.

Pokiaľ ide o prirodzené vodné zdroje SR, musíme konštatovať, že vzhľadom na . Dana Sitányiová Prednáška – Podzemná voda. Podzemná voda je voda, ktorá sa nachádza v .